Free Hit Counters

Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved

Radio VTF Link

Koe website koeni te ke toe lava pe `o ma`u hono tu`asila fakakomipiuta (link) `i he Google moe Yahoo, kapau te ke taipe pe `ae "radio tonga" `e `asi mai `ae lisi `oe `u letio Tonga pea te ke ma`u aipe `ae "radio tonga vtf usa".


Malo `ae fanongo mai mo hono tu`uaki atu `etau Letio Tonga VTF Media USA !!!

Events Calendar

Koe Ng. Fanongonongo kotoa pe `oku `oatu mei he Letio pea moe Ng. Polokalama "Live" kotoa pe `e ma`u atu kotoa pe ia mei he peesi `ae Events Calendar, `a ia te mou ma`u mei ai `ae `Aho / Taimi / Feitu`u (address & map) `o kapau na`e `ikai te ke ma`u lelei hono tala faka-Letio atu.

Email Domain

Kuo lava ke ngaue`aki `ae email domain `ae website ni pea mou fakatokanga`i ange kuo liliu `ae email `ae Letio ki he domain tatau (radiotongavtfusa.com) .. kataki ke mou tamate`i (delete) atu `ae email na`a mou anga maheni ki ai `ihe "hotmail.com" kae tanaki (add) atu `ae radiovtf@radiotongavtfusa.com

ke `oua na`a fai ha ma`u hala.

Established May 2010

Sione Tualau Makahili

General Manager

Mele Hifo Makahili-Finau

Chief Executive Producer

San Francisco, California, USA


FOUNDERProducer / Presenter:

Correspondents:

FIKA KI TONGA

On-Air PhoneLine:

           22-296​​


Business PhoneLine:E-Mail Address:

Olds School


IPHONES & SMART PHONES

CLICK HERE =====>

OR CALL USA 712 432 4445

​                        605 475 5208

Australia 02 8080 5613

UK/ Europe​​ 033 060 60 935AMBIT ENERGY

TEKE LAVA 'O SAVE HO NATURAL GAS CLICK HERE FOR DETAILS​

NEW ANDROID APP FOR RADIO TONGA VAKE TALI FOLAU

Kia Hou'eiki, Ha'anatapule, Sola Moe Vulangi, Fiefia e Letio Vake Folau ki hono tuku atu e ( app ) 'apilikeisini ki he founga fanongo ho'o me'a pe fanongo mai ki he PAENGA ni kae pehe foki ki he ngaahi Letio ho tau Komiuniti Tonga. 'Io 'Oku kei oatu pe eni 'ikai hano totongi 'I he mahu'inga 'ia ki he kakai e Fonua kae pehe ki he kau Toulekeleka mo e Fanau ke mou malava kotoa o me'a pe Fanongo mai ai. Ko e Android App ko eni ki he ngaahi Smart Phone, Tablets. Ko ho'o click pe ai o down load pea ke me'a pe fanongo Leva.

Faka'apa'apa Atu

Sione Makahili