Free Hit Counters
Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved
Radio VTF Link
Koe website koeni te ke toe lava pe `o ma`u hono tu`asila fakakomipiuta (link) `i he Google moe Yahoo, kapau te ke taipe pe `ae "radio tonga" `e `asi mai `ae lisi `oe `u letio Tonga pea te ke ma`u aipe `ae "radio tonga vtf usa".

Malo `ae fanongo mai mo hono tu`uaki atu `etau Letio Tonga VTF Media USA !!!
Events Calendar
Koe Ng. Fanongonongo kotoa pe `oku `oatu mei he Letio pea moe Ng. Polokalama "Live" kotoa pe `e ma`u atu kotoa pe ia mei he peesi `ae Events Calendar, `a ia te mou ma`u mei ai `ae `Aho / Taimi / Feitu`u (address & map) `o kapau na`e `ikai te ke ma`u lelei hono tala faka-Letio atu.
Email Domain
Kuo lava ke ngaue`aki `ae email domain `ae website ni pea mou fakatokanga`i ange kuo liliu `ae email `ae Letio ki he domain tatau (radiotongavtfusa.com) .. kataki ke mou tamate`i (delete) atu `ae email na`a mou anga maheni ki ai `ihe "hotmail.com" kae tanaki (add) atu `ae radiovtf@radiotongavtfusa.com
ke `oua na`a fai ha ma`u hala.
Established May 2010
Sione Tualau Makahili
General Manager
Mele Hifo Makahili-Finau
Chief Executive Producer
San Francisco, California, USA

FOUNDER


Producer / Presenter:
Correspondents:
FIKA KI TONGA
On-Air PhoneLine:
           22-296​​

Business PhoneLine:


E-Mail Address:
Olds SchoolIPHONES & SMART PHONES
CLICK HERE =====>

OR CALL USA 712 432 4445
​                        605 475 5208
Australia 02 8080 5613
UK/ Europe​​ 033 060 60 935
AMBIT ENERGY

TEKE LAVA 'O SAVE HO NATURAL GAS CLICK HERE FOR DETAILS​
NEW ANDROID APP FOR RADIO TONGA VAKE TALI FOLAU
Kia Hou'eiki, Ha'anatapule, Sola Moe Vulangi, Fiefia e Letio Vake Folau ki hono tuku atu e ( app ) 'apilikeisini ki he founga fanongo ho'o me'a pe fanongo mai ki he PAENGA ni kae pehe foki ki he ngaahi Letio ho tau Komiuniti Tonga. 'Io 'Oku kei oatu pe eni 'ikai hano totongi 'I he mahu'inga 'ia ki he kakai e Fonua kae pehe ki he kau Toulekeleka mo e Fanau ke mou malava kotoa o me'a pe Fanongo mai ai. Ko e Android App ko eni ki he ngaahi Smart Phone, Tablets. Ko ho'o click pe ai o down load pea ke me'a pe fanongo Leva.
Faka'apa'apa Atu
Sione Makahili