Free Hit Counters

Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved

Email Domain

Kuo lava ke ngaue`aki `ae email domain `ae website ni pea mou fakatokanga`i ange kuo liliu `ae email `ae Letio ki he domain tatau (radiotongavtfusa.com) .. kataki ke mou tamate`i (delete) atu `ae email na`a mou anga maheni ki ai `ihe "hotmail.com" kae tanaki (add) atu `ae radiovtf@radiotongavtfusa.com

        ke `oua na`a fai ha ma`u hala.

Solution Graphics

Established May 2010

Sione Tualau Makahili

General Manager

Mele Hifo Makahili-Finau

Chief Executive Producer

San Francisco, California,USA


FOUNDERNgaahi Polokalama:
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Saia Fonongaloa

Talatalaifale mei he Potungaue Polisi

            San Francisco, CA

Producer / Presenter:

Taniela Fiefia

Hisitolia `o Tonga

Sione Tutulu Finau

Political Correspondent

Dr. Sione Vikilani

Chief Correspondent

Correspondents:

LAVA LELEI PE KEKE NGAUE'AKI HO 'O KAATI             ATM pe KAATI             CREDIT pe KO HO'O FAKAHU HANGATONU PE KI HE

                     PANGIKE  WELLS FARGO                               FIKA 'AKAUNI  : 553 443 4450​​​​

              HINGOA 'AKAUNI :RADIO TONGA VTF

Vake - Tali - Folau    

1001 Bayhill Drive, Suite 297B

San Bruno CA 94066​​


ON AIR/ LIVE PHONE

radiovtf@radiotongavtfusa.com​​ ​​


650 294 9310


BUSINESS


650 679 0357

650 889 0895

650 307 7551​​​​​​​​Olds School

Koe lisi 'o kimoutolu kuo mou loto too 'o tokoni fakapa'anga mai ma'ae Letio Tonga VTF moe fakaikiiki 'oe faka'amu ni 'e ma'u atu pe mei he peesi 'ae Studio Fund .. kataki 'o lomi atu pe he button!!        photo        photo


Program Supervisor

Mitch Vuki

Technician

'E LAVA PE MA'U HAO TATAU CLICK MAI HENI.

SIALE 'IONGI​

IPHONES & SMART PHONES 

               CLICK HERE   =====>

CALL  USA 712 432 4445

             OR 605 475 5208​

Australia 02 8080 5613

UK/ Europe​​ 033 060 60 935

AMBIT ENERGY

​TEKE LAVA 'O SAVE HO ​​NATURAL GAS CLICK ​HERE FOR DETAILS​

NEW ANDROID APP FOR RADIO TONGA VAKE TALI FOLAU

Kia Hou'eiki, Ha'anatapule, Sola Moe Vulangi, Fiefia e Letio Vake Folau ki hono tuku atu e ( app ) 'apilikeisini ki he founga fanongo ho'o me'a pe fanongo mai ki he PAENGA ni kae pehe foki ki he ngaahi Letio ho tau Komiuniti Tonga. 'Io 'Oku kei oatu pe eni 'ikai hano totongi 'I he mahu'inga 'ia ki he kakai e Fonua kae pehe ki he kau Toulekeleka mo e Fanau ke mou malava kotoa o me'a pe Fanongo mai ai. Ko e Android App ko eni ki he ngaahi Smart Phone, Tablets. Ko ho'o click pe ai o down load pea ke me'a pe fanongo Leva.

Faka'apa'apa Atu

Sione Makahili

https://play.google.com/store/apps/details…