Time           Program Name         Host
   12:00am - 12:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
   12:30am -   1:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     1:00am -   1:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     1:30am -   2:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     2:00am -   2:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     2:30am -   3:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     3:00am -   3:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     3:30am -   4:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     4:00am -   4:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     4:30am -   5:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     5:00am -   5:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     5:30am -   6:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     6:00am -   6:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     6:30am -   7:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     7:00am -   7:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     7:30am -   8:00am   Lotu Tapuaki `oe `Aho   Vika Masunu
     8:00am -   8:30am   Ng. Hiva Kakala   automated
     8:30am -   9:00am   Ng. Hiva Kakala   automated
     9:00am -   9:30am   replay 'oe Ngaahi Ongoongo mei Tonga mo Tu'apule'anga   Mele Hifo
     9:30am - 10:00am   Polokalama `ae Letio Koli Tala `Aho mei Auckland, NZ   Planet FM 104.6
   10:00am - 10:30am   Polokalama `ae Letio Koli Tala `Aho mei Auckland, NZ   Planet FM 104.6
   10:30am - 11:00am   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
   11:00am - 11:30am   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
   11:30am - 12:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
   12:00pm - 12:30pm   replay Lotu Tapuaki `oe `Aho   Vika Masunu
   12:30pm -   1:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     1:00pm -   1:30pm   replay 'oe Ngaahi Ongoongo mei Tonga mo Tu'apule'anga   Mele Hifo
     1:30pm -   2:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     2:00pm -   2:30pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     2:30pm -   3:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     3:00pm -   3:30pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     3:30pm -   4:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     4:00pm -   4:30pm   replay 'oe Ngaahi Ongoongo mei Tonga mo Tu'apule'anga   Mele Hifo
     4:30pm -   5:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     5:00pm -   5:30pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     5:30pm -   6:00pm   Popoaki / Tu`uaki / Fanongonongo   Mele Hifo
     6:00pm -   6:30pm   "Tano`a `a Hina" ma`ae Ng. Kalapu KavaTonga   Sione Tualau 
     6:30pm -   7:00pm   "Tano`a `a Hina" ma`ae Ng. Kalapu KavaTonga   Sione Tualau
     7:00pm -   7:30pm   "Tano`a `a Hina" ma`ae Ng. Kalapu KavaTonga   Sione Tualau
     7:30pm -   8:00pm   "Tano`a `a Hina" ma`ae Ng. Kalapu KavaTonga   Sione Tualau
     8:00pm -   8:30pm   Polokalama `ae Tonga High School Ex-Students (last Thurs. of the month)   Mele Hifo
     8:30pm -   9:00pm   Polokalama `ae Tonga High School Ex-Students (last Thurs. of the month)   Mele Hifo
     9:00pm -   9:30pm   Likuesi / Popoaki   Sione Tualau
     9:30pm - 10:00pm   "Hisitolia `o Tonga" mei Salt Lake City, UT   Taniela Fiefia
   10:00pm - 10:30pm   Ng. Ongoongo mei Tonga   Sione Vikilani
   10:30pm - 11:00pm   Likuesi / Popoaki   Sione Tualau
   11:00pm - 11:30pm   Ng. Ongoongo Fo'ou mei Tonga mo Tu`apule`anga   Mele Hifo
   11:30pm - 12:00am   Likuesi / Popoaki   Sione Tualau
Vake-Tali-Folau -- All Rights Reserved
Tupu mei he faikehekehe `etau taimi .. `oku `ataa pe `ae Likuesi `iha fa`ahinga taimi pe, tuku kehe `ae ngaahi taimi polokalama .. koia, koe taimi pe hono ma`u mai ho`o likuesi pea `e fakahoko atu leva ia.  Fakatokanga`i ange, koe Likuesi, ko ho`o talamai pe `ae fo`i fasi `oku ke fie fanongo ki ai pea moe ngaahi hingoa ke fakalau atu.
 
`I he faingatamaki fakakaungaue `ae Letio ni, mou kataki e ngata pe `emau faifatongia `ihe 12 tu`apo kae fai ha malolo ka `e kei hoko atu pe `ae ta ta fasi ia `ae Letio VTF.  `Oku aipe `ae faka`amu ki ha toki ma`u faingamalie `ihe kaha`u na ki ha kau ngaue ke nau fai fatongia atu he taimi koia.
Koe `aho moe taimi `oku ngaue`aki atu koeni, koe taimi `Amelika `oe Pasifiki pe (USA Pacific Time)