Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved

'OKU 'OATU 'A E FAKAAFE HENI KIA KIMOUTOLU 'OKU MOU MANAKO 'I HE POLOKALAMA KAVA IDOL. 'OKU MAU MA'U HENI 'A E NGAAHI TATAU DVD 'O E KATOANGA KAVA IDOL NA'E FAKAHOKO 'I TONGAA, KOE TATAAU PE IA KUO FAKAMAFOLA ATU ' I HE POLOKALAMA KAVA IDOL 'I HE LETIO VAKEE-TALI-FOLAU.

KOE FAKAKATOA KOE FOI DVD 'E 15. TE KE MA'U 'AKI PE IA HA KI'I TOTONGI FAKA'ATU'I MO'ONI. 'O KAPAU 'OKU KE LOTO KE KE MA'U HA'O TATAU 'OE POLOKALAMA MALIE 'O E KAVA IDOL, KATAKI 'O FETU'UTAKI MAI KI HE TELEFONI 650-679-0357 KIA MELE HIFO FINAU PE KOE 650-295-9170 KIA SIONE TUALAU KI HONO FAKAIKIIKII.

KO HO'O TOKONII 'E LAU IA KOE FAKAKOLOA KI HE 'ETAU KAUTAHA FETU'UTAKI 'A TONGAA...'A E KAUTAHA TCC. 'A IA NA'A NAU FAKAHOKOHOKO MO FOKOTU'UTU'U E POLOKALAMA KAVA IDOL. KO E KONGA PE ENI 'ETAU TOKONI KI HE 'ETAU NGAAHI KAUTAHA TONGA 'I TONGA.

MALO TU'A 'OFA ATU


Kava Idol DVD
Ko kinautolu eni ne nau fakatau 'ae Kava Idol DVD:

1..... 'ALO-KI-HAKAU FUNAKI, Reno, NV, USA
2..... 'ATELI VAILAHI, .............Brisbane, Australia
3..... Paini Finau, ....................East Palo Alto
4..... Toni Pahulu, ...................East Palo Alto
5.....  Na'a Vehikite... ..............Hawaii
6.....  Lovini Lavaka................Oakland, California
7..... 
Losaline Tonga,.............Marknesse,The Netherlands.
8.....  TEMA VA'INGA ............. Germany