Fakatokanga`i ange, koe `aho Sapate eni `i `Amelika ni pea kuo fakatapui ia ki he ngaahi polokalama fakalotu pe pea pehe aipe ki he ngaahi hiva `e ta ta atu mei he Letio ni `o a`u aipe ki he `etau ngaahi hiva Likuesi.  `Oku ai `ae ngaahi Sapate `e ni`ihi te mau fakamafola "live" atu ai `ae malanga `a ha Siasi.  Kapau te ke fiefanongo ai, pea ke vakai atu pe ki he Events Calendar `o ma`u mei ai hono fakaikiiki.  `I he efiafi, `e toe fakamafola atu aipe `ae malanga ke fanongo pe ki ai `ae kakai `oe Siasi kae pehe ki ha ni`ihi ne `ikai ke nau ma`u.

Fakamanatu atu aipe `etau Likuesi, koe ngaahi hingoa pe ke fakalau atu pea mo ho`o fo`i hiva fakalotu `e lava ke `oatu mei he Letio ni.

`I he faingatamaki fakakaungaue `ae Letio ni, mou kataki e ngata pe `emau faifatongia `ihe 12 tu`apo kae fai ha malolo ka `e kei hoko atu pe `ae ta ta fasi ia `ae Letio VTF.   `Oku aipe `ae faka`amu ki ha toki ma`u faingamalie `ihe kaha`u na ki ha kau ngaue ke nau fai fatongia atu he taimi koia.
             Time           Program Name         Host
   12:00am - 12:30am   Ng. Hiva FakaLotu                                                 automated             
   12:30am -   1:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     1:00am -   1:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     1:30am -   2:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     2:00am -   2:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     2:30am -   3:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     3:00am -   3:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     3:30am -   4:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     4:00am -   4:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     4:30am -   5:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     5:00am -   5:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     5:30am -   6:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     6:00am -   6:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     6:30am -   7:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     7:00am -   7:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     7:30am -   8:00am   Lotu Tapuaki `oe `Aho   Vika Masunu
     8:00am -   8:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     8:30am -   9:00am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     9:00am -   9:30am   replay First Tongan Gospel Bible School, East Palo Alto, CA   Rev. Toutai Talakai
     9:30am - 10:00am   replay First Tongan Gospel Bible School, East Palo Alto, CA   Rev. Toutai Talakai
   10:00am - 10:30am   replay `oe `Ofa ki he Laumalie `oku mole `i Pilisone   Tevita Ta`ufo`ou
   10:30am - 11:00am   replay 'oe 'Ofa ki he Laumalie 'oku mole 'i Pilisone   Tevita Ta'ufo'ou
   11:00am - 11:30am   Ng. Hiva FakaLotu   automated
   11:30am - 12:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
   12:00pm - 12:30pm   replay Failotu Tapuaki 'oe 'Aho   Vika Masunu
   12:30pm -   1:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     1:00pm -   1:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     1:30pm -   2:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     2:00pm -   2:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     2:30pm -   3:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     3:00pm -   3:30pm   Polokalama "Sow To Souls" 'ae 'Evangelio 'a E. Palo Alto, CA   Pesalili Tupa
     3:30pm -   4:00pm   Polokalama "Sow To Souls" 'ae 'Evangelio 'a E. Palo Alto, CA   Pesalili Tupa
     4:00pm -   4:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     4:30pm -   5:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     5:00pm -   5:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     5:30pm -   6:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     6:00pm -   6:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated 
     6:30pm -   7:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     7:00pm -   7:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     7:30pm -   8:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     8:00pm -   8:30pm   Mo`ui Fo`ou `Ia Kalaisi   Tutaleva Pale-Palelei
     8:30pm -   9:00pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     9:00pm -   9:30pm   Ng. Hiva FakaLotu   automated
     9:30pm - 10:00pm   replay `oe `Ofa ki he Laumalie `oku mole `i Pilisone   Tevita Ta'ufo'ou
   10:00pm - 10:30pm   replay 'oe 'Ofa ki he Laumalie 'oku mole 'i Pilisone   Tevita Ta'ufo'ou
   10:30pm - 11:00pm   replay First Tongan Gospel Bible School, East Palo Alto, CA   Rev. Toutai Talakai
   11:00pm - 11:30pm   replay First Tongan Gospel Bible School, East Palo Alto, CA   Rev. Toutai Talakai
   11:30pm - 12:00am   replay 'oe Sow To Souls   Pesalili Tupa
Vake-Tali-Folau 2010 -- All Rights Reserved
Mou kataki `o vakai ma`u pe ki he "What's New?" `ihe Homepage ki hano fakamanatu atu ai `ae malanga `oku `oatu "live" mei he Letio VTF kae `ikai ngata ai ki ha taimi `e toe replay atu ai, ...pe ko ha`o ma`u atu mei he  Events Calendar   ki he taimi tepile `oe ngaahi fakamafoalea "live" `oku `oatu ke mou fanongo ki ai.