Koe `aho moe taimi `oku ngaue`aki atu koeni, koe taimi `Amelika `oe Pasifiki pe (USA Pacific Time)
Malo e lelei 'a Hou'eiki pea malo e lelei 'a e Tonga Kotoa 'oku me'a mai ki he Letio Vake Tali Folau.
 
Fakatokanga'i ange ko e ki'i polokalama 'eni ki he 'aho Monite pea 'oku 'oatu pe 'eni ko e polokalama fakaangaanga pea 'i he taimi kotoa pe 'e fakahoko ha liliu te mau fakaha atu kia tekimoutolu.

Toki fetu'utaki mai ki he fika telefoni 650 153 1067  pe ko e email radiovtf@radiotongavtfusa.com pe ko ho'o lea mai pe he FB 'okapau te mou fiema'u ha fakaikiiki. Malo pea 'ofa ke tau ma'u ha 'aho fiefia 'apongipongi na!


            Time          Program Name         Host
     12:00am - 8:00am   Ngaahi Hiva Kakala   Automated
     8:00am -   8:30am   Lotu mo e Tokoni Fakalaumalie   Rev Etuate Tu'ihalamaka
     8:30am -   9:00am   Hiva    Automated
     9:00am -   10:00am   Hiva    Automated
    10:00am-11:00am   Hisitolia 'o Tonga   Taniela Fiefia
    11:00am - 12:00pm   Hiva Kakala Fakatonga    Automated
    12:00pm - 12:30pm  Lotu mo e Tokoni Fakalaumalie   Faifekau Vaka Taimani
    12:30pm-1:00pm  Ngaahi fanongonongo mo e tu'uaki   Sione Tualau Makahili
    1:00pm - 2:00pm   Hiva   Automated
     2:00pm- 4:00pm   Hisitolia 'o  e Letio Vake Tali Folau   Sione/Emily
     4:00pm - 8:00pm    Hiva    Automated
     8:00pm - 9:00pm   Polokalama Fakakolo - Kolofo'ou Nuku'alofa   Pulotu 'Ilavalu
    9:00pm - 10:00pm   DJ Radio VTF (ZUMBA)   Sione / Emily
     10:00pm-11:00pm  Popoaki Talamonu   Sione/ Emily
     11:00pm-12:00am   TAIMI LIKUESI KI HO 'OFA'ANGA   Sione/Emily
  

   

Vake-Tali-Folau -- All Rights Reserved
 
 
Double click here to edit this text.